• SATICI
  • Tapu veya Fotokopisi
  • 1 Resim
  • Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Emlak Vergi Makbuzları
  • İkametgah Adresi ve Telefon
  • Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlakçı Adına)
 • ALICI
  • 2 Resim
  • Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi
  • T.C. Kimlik Numarası
  • İkametgah Adresi ve Telefon
  • Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname